Inteligencja emocjonalna

SP

Inteligencja emocjonalna-definicje

Zdolność czucia, rozumienia i skutecznego zastosowania mocy oraz znaczenia uczuć jako źródła ludzkiej energii, związków między ludźmi oraz ich wzajemnego wpływu. EQ jest emocjonalnym odpowiednikiem IQ.

EQ obejmuje potrzeby emocjonalne, popędy oraz system wartości jednostki, które rządzą jej zewnętrznym zachowaniem.

Czynniki tworzące EQ: energia emocjonalna, odporność na stres, optymizm, samoocena, zaangażowanie w pracy, staranność, zorientowanie na zmiany, odwaga, samodzielność, asertywność, tolerancja, troska o innych, towarzyskość.

EQ w znacznym stopniu określa, jak udane będą twoje stosunki z ludźmi oraz jak będziesz sobie radzić w wybranym zawodzie.

EQ wspomaga IQ, kiedy potrzebujesz rozwiązać ważny problem czy podjąć istotną decyzję. Uczucia są, paradoksalnie niezbędne dla rozumowania i racjonalności. Ponadto rozbudzają naszą intuicję i ciekawość, które pomagają nam przewidywać niepewną przyszłość i odpowiednio planować nasze działania.

U większości ludzi zasadnicze rysy inteligencji emocjonalnej uwidaczniają się już w wieku 6 lat, choć proces jej formowania trwa jeszcze przez cały okres dojrzewania.

Filary inteligencji emocjonalnej

Jedną z najbardziej szkodliwych postaw rozwiniętych w naszej nowoczesnej kulturze pracy jest to, że nie wolno nam zaufać naszemu wewnętrznemu głosowi – intuicji. A jednak badania tysięcy odnoszących sukcesy dyrektorów, kierowników i przedsiębiorców wykazały, że większość z nich polegała na swoich przeczuciach i innych formach EQ.

IV filary EQ
I Umiejętności emocjonalne
Emocjonalna uczciwość
Energia emocjonalna
Praktyczna intuicja
Emocjonalne sprzężenie zwrotne

II Sprawność emocjonalna
Autentyczna obecność
Krąg zaufania
Odporność i odnawianie
Konstruktywna niezgoda

III Głębia emocjonalna
Niepowtarzalny potencjał
Zaangażowanie
Zastosowanie rzetelności
Wpływ pozbawiony władzy

IV Emocjonalna alchemia
Przepływ intuicji
Refleksyjne przesunięcie w czasie
Wyczuwanie okazji
Tworzenie przyszłości

Umiejętności emocjonalne

„Bycie prawdziwym i szczerym wobec siebie samego buduje twoją osobistą siłę – złożoną ze samoświadomości, wewnętrznych wskazówek, szacunku, odpowiedzialności i więzów z innymi”

Ćwiczenie
Porozmawiajcie w parach na następujący temat:
„Najbardziej wyjątkowi ludzie, jakich znałam/ znałem w życiu? Opiszcie, jakimi cechami odznaczali się, na czym polegała ich wyjątkowość? Z jakiego powodu byli warci zapamiętania przez WAS?”

4 ważne umiejętności emocjonalne:
Bycie uczciwym emocjonalnie wymaga wsłuchiwania się w sygnały „wewnętrznej prawdy”, łączącej się z intuicją i sumieniem, zastanowienia się nad nimi i podejmowanie odpowiednich do nich i właściwych działań. Uczciwość emocjonalna czyni cię realnym i zapewnia zgodę z samym sobą. Bycie uczciwym emocjonalnie to bycie bardziej prawdziwym i autentycznym, dbanie o siebie i szacunek do samego siebie, co z kolei jest podstawą do dbania o innych i szanowania ich.

Energia emocjonalna – istnieją cztery podstawowe rodzaje stanów ludzkiej energii:
Napięcie + energia (wysokie napięcie i wysoki poziom energii) jest nastrojem wynikającym ze stresu i napędzanym nim, charakteryzuje się niemal przyjemnym poziomem podniecenia i poczuciem siły. W tym stanie masz skłonność do realizacji kolejnych celów, rzadko kiedy zatrzymując się i sprawdzając, czy zastanawiając się. Twoje wysiłki są podejmowane w stanie umiarkowanego lub wysokiego napięcia fizycznego, z którego istnienia, po pewnym czasie, nie zdajesz sobie sprawy. Nie wiedząc o tym, pozwalając na trwanie tego stanu, przytępiasz swoją zdolność do zwracania uwagi na swoje potrzeby, na potrzeby innych, na swoje zadania. Kiedy się ockniesz, możesz zorientować się, że jesteś na skraju wypalenia zawodowego lub wyczerpania.

Napięcie + zmęczenie (wysoki poziom napięcia przy niskim poziomie energii) jest nastrojem, który charakteryzuje się ogólnym poczuciem zmęczenia. Często towarzyszy mu niska samoocena i wrażenie, że życie jest ciężarem. Problemy wydają się nie do pokonania.

Spokój + energia (niski poziom napięcia i wysoki poziom energii) jest nastrojem, któremu towarzyszą opanowanie, optymistyczne myśli, wyciszenie. Rezerwy sił fizycznych i umysłowych są na wysokim poziomie. Doświadczamy zwiększonej inteligencji twórczej.

Spokój + zmęczenie (niski poziom napięcia i niski poziom energii) jest na ogół przyjemnym stanem, dla którego charakterystyczne jest wyciszenie i „odpuszczenie’ wszelkich czynności. Spokojne zmęczenie jest zdrowym stanem, w którym odpoczywamy po męczącym okresie w pracy

Ćwiczenie
Zastanówcie się w małych grupach nad sposobami zwiększenia EQ poprzez obniżenie poziomu napięcia + energii oraz napięcia + zmęczenia na rzecz wspierania stanu: spokój + energia, podnoszącego jakość pracy, kreatywności. Stwórzcie listy strategii podnoszących + energię emocjonalną w pracy.

Emocjonalne sprzężenie zwrotne
Podstawowa strategia do nauki zarządzania energią emocjonalną może być zdefiniowana
w następujący sposób:
1. przyznawaj się do uczuć i odczuwaj je.
2. wysłuchaj informacji, jakie przekazują ci twoje uczucia, zapytaj siebie samego – która z moich zasad, celów, wartości jest tutaj zagrożona?
3. kieruj swoją energię tak, by zareagować w sposób odpowiedni i konstruktywny.

Burza emocjonalna może czasem oczyścić atmosferę, a gniew może stać się kamieniem węgielnym odwagi. Gniew podobnie jak i inne emocje jest energią, nie jest ani dobry, ani zły – to, jak zareagujemy na wiadomość, którą nam przekazuje, decyduje o jego skutkach.
Emocje są naszym „systemem sygnalizacyjnym” – działają jak natychmiastowy alarm, który podaje nam potrzebne informacje i kieruje nas ku różnym pytaniom, działaniom, zmianom.
Głos uczuć, a nie tylko myśli – podpowiadają nam byśmy:
• Słuchali
• Wyjaśniali
• Cenili
• Zabierali głos i mieli własne zdanie
• Uczyli się i wprowadzali innowacje
• Rozważali
• Współczuli
• Zmieniali się i motywowali innych

Profesjonalista jest osobą zdolną wykonywać właściwe rzeczy nawet wtedy, kiedy nie ma ochoty ich robić. Jest to połączenie samodyscypliny, wewnętrznych wskazań oraz emocjonalnego zaangażowania. Emocjonalne umiejętności wymagają od nas rozpoznania i szanowania naszych uczuć, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości i samodyscypliny na tyle, by nie ulegać emocjonalnym pokusom chwili. Zamiast tego, świadomie kierujemy naszą emocjonalną energią by robić więcej właściwych rzeczy.

Praktyczna intuicja – „widzenie sercem”
Ważne jest słuchanie głosu rozsądku, ale równie ważne wewnętrznego głosu intuicji – to jest wyzwanie dla biznesu.
Intuicyjne, napędzane przez emocje „wyczulone rozumienie” może niejednokrotnie dramatycznie zwiększyć dokładność i skuteczność podejmowania decyzji, bo:
– umożliwia szybkie „odsianie” mnóstwa szczegółów,
– działa na skrypcie (poza świadomym poziomem), co można określić jako rozumowanie w trybie „jakby”, związane z EQ.

Poza tym, intuicja nakłania nas do dbania o innych ludzi i do tego, byśmy rozwijali w sobie empatię.

Sprawność emocjonalna

„Bycie otwartym i współdziałanie z innymi stanowi źródło natchnienia dla nas i dla innych, zawiera w sobie autentyczność, odporność oraz tworzy związki oparte na zaufaniu”

Sprawność emocjonalna daje entuzjazm, elastyczność, oraz konstruktywną „twardość” przydatną w radzeniu sobie z wyzwaniami, co z kolei wspomaga „odporność” – zdolność emocjonalnego i mentalnego przystosowania się do radzenia sobie z presją i problemami w sposób zdrowszy, bardziej otwarty i uczciwy. Dzięki sprawności emocjonalnej zaczynamy odkrywać nasze podstawowe wartości osobiste i nasz charakter oraz uczucia, które je ożywiają.

Autentyczna obecność – stanowi naturalną kontynuację cech zawartych w I filarze EQ, można ją określić jako sferę energii, emanującej z całej naszej osoby. Przekazuje w każdej chwili emocjonalną prawdę o tym, kim jesteś w głębi swojej istoty, co sobą reprezentujesz, co jest dla ciebie ważne i w co wierzysz. Rozwijanie w sobie tej cechy tworzy warunki do budowania zaufania, otwartości na zmiany, kreatywne ryzyko.

„rozwijanie autentycznej obecności zaczyna się tam, gdzie jesteś”

Ważne dla rozwoju tej cechy EQ jest: uważne słuchanie, jasność celów, docenianie szczerości, reagowanie, kiedy jej nie odczuwasz, stosowanie kodów znanych grupie, w które jesteś dla uzyskania większej jasności.

Krąg zaufania – cecha emocjonalna, którą musimy umieć w sobie wyczuć i działać w zgodzie z nią. Kiedy ufamy sobie sami i rozciągamy to zaufanie na innych, a także otrzymujemy w zamian, staje się ono spoiwem relacji z innymi ludźmi oraz umożliwia im uczciwy dialog.

Konstruktywna niezgoda – przy całej swojej niepokojącej naturze, niezgoda może być katalizatorem twórczych idei i możliwości, które budują zaufanie. Ceniąc niezgodę zamiast krytykować ją, uciekać od niej, mamy wiele korzyści dla siebie, organizacji: większą świadomość tego, co ważne dla ciebie
i innych, lepsze naświetlenie problemu, lepsze rozwiązania, uczenie się w działaniu, wyzwanie i zaangażowanie oraz oszczędza czas, zwiększa możliwości wykonywania „prawdziwej pracy”.

„We wspaniałych zespołach konflikt jest produktywny. Swobodny przepływ sprzecznych idei i uczuć jest niezbędny dla kreatywnego myślenia, dla odkrywania nowych rozwiązań, jakich nie odkryłby żaden pojedynczy człowiek działając samodzielnie” Peter Senge

Odporność i odnawianie
„Jakie doświadczenia z życia najwięcej uczą?” – jak moglibyście odpowiedzieć na to pytanie.
„Tylko ci, którzy ponoszą wielkie porażki, mogą dokonać wielkich rzeczy”
Prezydent John F. Kennedy

Głębia emocjonalna

„Kształtuj podstawy charakteru i miej wpływ; odwołuj się do swoich ukrytych możliwości, uczciwości i dążenia do celu.”

Niepowtarzalny potencjał i celowe działanie – w każdym z nas tkwią ukryte możliwości. Warto pracować nad odkrywaniem i rozwijaniem swoich talentów, by realizować swoje życiowe powołanie, swoje cele.

Zaangażowanie – inspiruje, pomaga w aktywizowaniu inteligencji praktycznej tj. umiejętności przełożenia nadziei i teorii na korzystne działania i zastosowanie pomysłów w praktyce. Wyzwala determinację potrzebną przy podejmowaniu ciężkich i trudnych zadań kierowania sobą i innymi.

Zastosowanie rzetelności – oznacza przyjęcie pełnej odpowiedzialności, otwarte i wyraźne porozumiewanie się z innymi, dotrzymywanie obietnic, posiadanie odwagi do kierowania sobą, swoim zespołem. Trzy składniki rzetelności: odróżnienie dobra od zła; działanie pod wpływem dokonanego rozróżnienia, choćby kosztem własnych wyrzeczeń; otwarte mówienie, że działa się na podstawie osobistego rozumienia tego, co dobre, a co złe.

Wpływ pozbawiony władzy – EQ w najlepszym wydaniu pozwala wpływać na ludzi bez manipulacji i władzy. Opiera się na spostrzegawczości, uczeniu się, porównywaniu, nowatorstwie, ustalaniu priorytetów i działaniu w taki sposób, aby brać pod uwagę emocjonalne wartościowanie, zamiast opierać się jedynie na logice, intelekcie i analizie technicznej.

Emocjonalna alchemia

„Wyczuwanie okazji i kreowanie przyszłości tworzą wzajemne oddziaływanie, w którym zawierają się: intuicyjne nowatorstwo, transformacje sytuacyjne i przepływ inteligencji.”

Intuicja – wiedza bezpośrednia, bez świadomego użycia rozumu. Jest wyższym wymiarem EQ.

Jak doskonalić intuicję?
– bądź uważnym na to, czego doświadczasz;
– bądź otwarty na wszelkie możliwości i przezwyciężaj lęki;
– szukaj tego, co odgradza cię od przepływu intuicji;
– szczególną uwagę zwracaj na pierwsza odpowiedź jaka pojawia się w tobie po zadanym pytaniu;
– zwracaj uwagę jakimi kanałami intuicja się z tobą komunikuje;
– okaż pewność siebie.

Refleksyjne przesunięcie w czasie – pozwala podchodzić do tych samych rzeczy co inni z wyostrzonym instynktem lub większym twórczym zaangażowaniem, a więc pozwala nam reagować inaczej, rozsądniej i w nowy sposób, ponieważ nasze myśli i uczucia nie są uwiezione w czasie. Dzięki temu człowiek zaczyna również rozwijać sobie wyjątkową tolerancję w sytuacjach niejednoznacznych i umiejętność zostawiania rzeczy „w toku procesu, w którym znajdują się” czy „ich własnemu rytmowi”.

Wyczuwanie okazji –każda sprawa i okazja wytwarzają ogromną siłę, od ciebie zależy jak skierujesz swoją energię – możesz ją skierować na atak, krytykę, ale tez możesz ją skierować na zdobywanie nowej wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań, nowych okazji. Większość z nas musi być stale otwarta na cały obszar możliwości, żeby mieć szansę na zlokalizowanie nowych okazji na realizowanie siebie, swoich celów.

Tworzenie przyszłości – „przyszłość to nie miejsce, do którego zmierzamy, lecz które tworzymy. Dróg do przyszłości się nie znajduje, lecz kreuje. A ich tworzenie zmienia zarówno tworzącego, jak i cel.” ( wg socjologa J. Schaar). Kontakt z emocjonalną głębią stanowi zasadniczy element przy wyzwalaniu naszych największych sił kreatywnych.

Jedną z zasad IV filaru EQ jest współdziałanie – zebranie naszych zdolności, rozmaitych talentów oraz marzeń i wspólnymi siłami doprowadzenie do zmian i rozwoju nas jako jednostki, członka rodziny, profesjonalisty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *