Shaikh Ibn Baz

Kobieta w islamie, zajmuje bardzo wysoką oraz szlachetną pozycję. Wpływ, jaki wywiera na życie każdego muzułmanina jest przeogromny – to właśnie kobiety są naszymi pierwszymi nauczycielkami, uczestniczącymi w tworzeniu społeczności muzułmańskiej, po warunkiem, przestrzegania nauk Księgi Allaha oraz sunny Proroka sallallaahu ‚alayhi wa sallam, albowiem, jedynie postępowanie zgodnie z zasadami Koranu oraz sunny gwarantuje każdemu muzułmaninowi, mężczyźnie i kobiecie unikanie błędów oraz podążanie właściwą drogą w życiu.

Pamiętajmy, że to kobiety obarczone zostały ogromną odpowiedzialnością i ciężarem pokonywania niezliczonych trudności w życiu, trudności, którym mężczyzna nie jest w stanie podołać. Dlatego też jedynym z najważniejszych naszych obowiązków jest okazanie wdzięczności i szacunku matkom, poprzez łagodne i dobre ich traktowanie.

Na poniższym przykładzie (zaczerpniętym z sunny) dowiadujemy się, że to kobietę, matkę, Islam stawia przed ojcem; i że, to jej właśnie przypisuje pierwszeństwo…

„Mężczyzna przyszedł do Proroka Allaha sallallaahu ‚alayhi wa sallam i powiedział: Proroku Allaha! Kto spośród ludzi jest moim najlepszym przyjacielem? On odpowiedział: „Twoja matka.” Mężczyzna zapytał „Kto potem?”. Prorok odpowiedział: „Twoja matka.” Mężczyzna zapytał po raz trzeci: „Kto potem?. I prorok jeszcze raz powtórzył: „Twoja matka.”
Kiedy mężczyzna znów zapytał: „Kto potem?” – Prorok odpowiedział: „Potem twój ojciec.” [zrelacjonowane przez al-Bukhaari (no.5971) oraz Muslim (7/2), przez Abu Hurayrah radiallaahu ‚anhu]

Z powyższej nauki, wynika jasno, jak duży respekt oraz łagodne traktowanie przynależne są matce, w stopniu „trzykrotnie” większym aniżeli ojcu.

Co zaś się tyczy żon, ich status i wpływ na spokój duszy, ukazany został bardzo przejrzyście w poniższym szlachetnym ajacie (aayah – werset), wypowiedzi Najwyższego:

„I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie. Zaprawdę, w tym są znaki dla tych, którzy wiedzą!” [Sura Bizantyjczycy 30:21]

Nie wolno również zapomnieć o przeogromnym wpływie i roli jaką odegrała Aisza (Aaishah – radiallaahu ‚anhaa). To jej rady zasięgali szanowni Sahaabah (towarzysze) w kwestiach dotyczących hadisów, a wiele Sahaabiyaat (kobiet – towarzyszek) czerpało od niej wiedzę na tematy obejmujące sprawy kobiet.

Z całą stanowczością pragnę stwierdzić, że moja matka, niech Allah okaże jej swoją łaskę, odegrała w moim życiu ogromną rolę, pomagając i zachęcając do pogłębiania wiedzy. Oby Allah wynagrodził jej za trud, który włożyła w me wychowanie oraz za to wszystko co jej zawdzięczam.

Dom, przepełniony, obok właściwych nauk Islamu tarbiyah (wychowanie oraz praktykowanie) – życzliwością, łagodnością; emanujący miłością oraz troską ma ogromny wpływ na charakter człowieka. Zgodnie z wolą Allaha, odniesie on sukces w nauce, pracy i we wszystkich innych dziedzinach życia.

Proszę Allaha o pomoc i wsparcie dla tych wszystkich, których kocha i z których jest zadowolony. Niech modlitwy i pokój panują nad naszym prorokiem Muhammadem, nad jego rodziną, towarzyszami i następcami.

Źródło: Majmoo’ Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah Nr referencyjny: WMN010001 z angielskiego tłumaczyła: ukhtimuslimah

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *