Żona i nałożnice Mohameta

ŻONY I NAŁOŻNICE MAHOMETA
Za książką „Szatańskie Wersety” Rushdiego.
Aisza – ukochana żona Proroka, córka Abu Bakra (późniejszego pierwszego kalifa prawowiernego), zwana Matką Wiernych.
Chadidża – pierwsza żona Mahometa. Bogata wdowa, która po śmierci drugiego męża powierzyła swoje interesy Mahometowi i wkrótce wyszła za niego. Tradycja mówi o niezachwianej wierze Chadidży w misję proroczą Mahometa, nawet wówczas, gdy był szykanowany. Prorok do końca życia wspominał je imię z miłością i czcią. Dżuwajrijja – była córką naczelnika plemienia al-Mustaliq. W czasie walk została wzięta do niewoli i w podziale łupów przypadła Prorokowi, który po zawarciu pokoju uwolnił ją i pojął za żonę. Hafsa – córka Omara ibu al-Chattaba (drugiego Kalifa Prawowiernego), wdowa po muzułmaninie, który zginął w bitwie pod Badr. Majmma – prawdopodobnie chodzi tu o Majmuhę, szwagierkę stryja Proroka, al-Abbasa, z którą Prorok ożenił się w 629 roku. Maria Koptyjka – konkubina Proroka, przysłana w darze przez namiestnika egipskiego. Rajhana Żydówka – należała do plemienia Banu Qurajza, przypadła Prorokowi jako łup wojenny. Ramla – literackie imię Umm Habiby, córki Abu Sufjana (książkowego Abu Simbela).
Safija Żydówka – została wzięta do niewoli w Chajbar i była konkubiną Proroka niemal do końca jego życia. Tuż przed jego śmiercią przyjęła islam i stała się jego prawowitą małżonką. Sauda – druga żona Proroka, wdowa po jednym z najstarszych muzułmanów. Umm Sulma (Umm Salama, z arystokratycznego klanu Machzum) – również wdowa, mąż jej zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Uhud, żona Proroka. Zajnab bint Dżahsz – początkowo była żoną adoptowanego syna Proroka, który rozwiódł się z nią. Prorok ożenił się z Zajnab, aby związać się z Abd Szams – rodem jej ojca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *