e-kiosk dla niewidomych

Informacja o internetowym serwisie e-Kiosk udostępniającym czasopisma osobom niewidomym i słabowidzącym

Geneza

Problem z utrudnionym czytelnictwem gazet i czasopism osób niewidomych i słabowidzących wynika z dominującego obecnie tabloidalnego stylu wydawnictw, który charakteryzuje się niesekwencyjnie ułożonym tekstem w ramkach, poprzeplatanym grafiką, często teksty są w formie graficznej, dominuje kolumnowość składu. Te cechy praktycznie uniemożliwiają efektywne zapoznawanie się inwalidów wzroku z treściami artykułów za pomocą narzędzi wspomagających czytanie. Elektroniczne wydania czasopism dostępne są w różnych lokalizacjach (na portalach wydawnictw), co utrudnia dostęp do nich, nie są treściową kopią wydawnictw drukowanych, nie posiadają ułatwień nawigacyjnych i wyszukiwawczych, poza tym nie wszystkie czasopisma mają wersje elektroniczne. Trudności te, stanowiące bariery dla czytelnictwa osób niewidomych, wyzwoliły w Fundacji Polskich
Niewidomych i Słabowidzących TRAKT ideę utworzenia systemu internetowego gromadzącego i udostępniającego czasopisma w formie przyjaznej dla niewidomych i słabo widzących.

Koncepcja i funkcje serwisu e-Kiosk

Serwis umożliwia zarejestrowanym redakcjom załadować do bazy danych serwisu materiały z treściami czasopism w postaci plików .pdf, .txt lub .doc. Materiały następnie są przetwarzane na postać tekstową i klasyfikowane, tworząc zasoby serwisu, po których łatwo nawigują niewidomi i słabowidzący. Przetwarzanie odbywa się poprzez automatyczną konwersję otrzymanych z redakcji plików, po której prowadzone są prace redakcyjne poprawiające jakość przetworzonych tekstów. Serwis może być wspierany przez wolontariuszy, których zadaniem jest uzupełnianie tekstów artykułów o opisy fotografii, rysunków, zdjęć i innych obiektów graficznych, które w procesie przetwarzania są usuwane. Zasoby są udostępniane wyłącznie zarejestrowanym czytelnikom, po sprawdzeniu ich uprawnień inwalidzkich. Serwis dostarcza Czytelnikowi wielu przyjaznych funkcji, ułatwiających nawigowanie po zasobach zgromadzonych w bazie i po zawartości numerów, wyszukiwanie w bazie oraz w czasopiśmie interesujących odpowiednio – tytułów czasopism i artykułów. Przyjazność e-Kiosku dla inwalidów wzroku to możliwość m.in. szybkiego wyszukania tytułu, poznawania jego zawartości, treści artykułów, wyszukiwania interesujących tematów oraz pełna i przyjazna nawigacja po zasobach. Czasopisma mogą być dystrybuowane do czytelnika, na jego życzenie, również na nośniku CD.

Problemy i wyzwania

Serwis e-Kiosk został wykonany przez Instytut Maszyn Matematycznych w ramach projektu badawczego rozwojowego finansowanego przez MNiSzW w 2008/09 r. Jest przygotowany do wdrożenia. By mógł publicznie zaistnieć i serwisować osoby niewidome i słabowidzące musi mieć ustabilizowane (umowami) źródła zasilania materiałami z redakcji oraz zorganizowane i finansowane zaplecze redakcyjne, doprowadzające do pełnej zgodności teksty, otrzymane
z automatycznej konwersji, z tekstami zawartymi w przekazanych materiałach. To są zadania towarzyszące wdrożeniu i dalszemu funkcjonowaniu e-Kiosku, które podejmie podmiot wdrażający e-Kiosk. Serwis e-Kiosk powinien rozwijać się zarówno funkcjonalnie, wydajnościowo, jak i pod względem ilości udostępnianych zasobów. Można planować jego dostępność w urządzeniach mobilnych, sprawniejsze algorytmy automatyzacji przetwarzania, objęcie działaniami serwisowymi większej liczby dostawców czasopism, jak również innych, niż czasopisma, źródeł informacji (np. aktów prawnych, ofert turystycznych). Ten rozwój, wydaje się, byłby najlepiej zagwarantowany przez zaangażowanych w problemy społeczne Partnerów, przyczyniających się w ramach wspólnie prowadzonych działań do niwelowania różnic w korzystaniu z dóbr społeczeństwa informacyjnego przez niewidomych i słabowidzących.

Kontakt:
j.brzostek@imm.org.pl,
tel. 0 22 625 59 95

SERWIS e-KIOSK Z PRASĄ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Instytut Maszyn Matematycznych zakończył prace nad internetowym serwisem z prasą dla osób niewidomych i słabowidzących. Serwis dostępny jest pod adresem http://ekiosk.imm.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *