Religia Tybetu – ujęcie skrótowe

KULTURA TYBETU

Na religię i kulturę Tybetu największy wpływ miały szamanistyczna religia bon i przyjęty z północnowschodnich Indii buddyzm. Wzajemne przenikanie się tych religii doprowadziło do powstania unikatowego „buddyzmu tybetańskiego” czego przykładem jest przejęta z religii bon szczegółowa i złożona symbolika. W Tybecie nie istnieje podział na sferę sacrum i profanum, co pozwoliło na wyjątkowo ścisły związek między religią a życiem codziennym. Buddyzm jest religią nieteistyczną opierającą sie na naukach Buddy Śiakjamuniego (VI w.p.n.e. Indie).

PODSTAWY BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO

„Przyczyną wszelkiego cierpienia jest egoistyczne nastawienie.”

 1. CZTERY SZLACHETNE PRAWDY
  • życie w tym świecie nie daje nam pełnego i trwałego szczęścia i jest przyczyną cierpienia i problemów
  • istnieją przyczyny cierpienia
  • istnieje stan egzystencji pozbawiony cierpienia i jego przyczyn
  • istnieje droga do wyzwolenia
 2. SZEŚĆ DOSKONALOŚCI (PARAMIT)
  • Szczodrość
  • etyka
  • cierpliwość
  • gorliwość i entuzjazm
  • koncentracja
  • mądrość
   Mnisi Buddyjscy kolorują wcześniej narysowaną na drewnianej płycie mandalę, wytrząsając zabarwione ziarenka piasku z małych rynienkowatych pojemniczków.
 3. MORALNE PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU (PRAWO KARMY)
  Każdy skutek ma swoje przyczyny. stan obecny jest wynikiem przeszłych działań. Wszystko co robimy, myślimy i powiemy będzie miało wpływ na przyszłe czyny. To bezosobowe prawo działa zawsze i niezmiennie.
 4. REINKARNACJA
  Istnieje ścisły związek pomiędzy reinkarnacją a prawem karmy. Nasze uczynki w jednym życiu mają wpływ na obecne i kolejne życia. Nie należy rozumieć reinkarnacji jako wędrówki dusz z ciała do ciała, jedynie umysł przeżywa świat na różne sposoby.

źródło:
http://www.ids.edu.pl/iearn/kultura.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *